Oyuncu Köşeler

Mevcut bir kampüse eklemlenen anaokulu, doğal çevresine saygılı duruşuyla hareketlenen cephesinde ve iç mekandaki detaylarında çocuklar için eğlenceli mekanlar yaratıyor.

Anaokulu yapısı, 28 yıllık geçmişi olan bir eğitim kurumunun yenilenen kampüsü içinde, yaklaşık 120 öğrenci kapasitesine sahip olacak şekilde planlandı. Kampüsün kuzeyinde yer alan yapı, gerek mekan ihtiyaçları gerek biçim ve malzeme tercihi anlamında kampüs içindeki diğer yapılardan ayrışacak ve kullanıcılarıyla daha rahat iletişime geçebilecek bir mimari dile sahip.

Arazideki ağaçlara göre şekillenen yapı cephesi
Yapı, yeşil doku ve açık oyun alanlarının ilişkisi
Yapı, yeşil doku ve açık oyun alanlarının ilişkisi
Farklı kullanıcılara göre yerleştirilen pencereler
Rampa merdivenler

Mevcut arazide bulunan yaşlı ağaçlara dokunmayacak biçimde şekillenen ve bu sebeple atipik bir geometrisi olan yapıya merkezden, ortak kullanım alanı olarak düşünülen rekreasyon alanından giriliyor. Bu alan gerektiğinde gösteri, toplantı gibi amaçlarla kullanılabileceği gibi, ikinci katla irtibatı sağlayan bir çocuk merdiveniyle de bütünleşik vaziyette bulunuyor. Karnıyarık planı hatırlatan ve sokak ile bahçe ilişkisini saydamlığı sayesinde görsel kesintiye uğratmadan sunan bu mekan, hem katlar hem de yapının iki kanadı arasındaki dolaşımı bir sofa mantığıyla sağlıyor. Ayrıca, rampa merdivenin altında kalan alanlar çocukların kendilerine mekan tarifleyebilecekleri eğlenceli köşeler olarak işliyor.

Sekiz sınıf ve uyku odasına sahip anaokulunda bunlara ek olarak bilgisayar, sanat, müzik gibi eğitim sınıfları ve öğretmenler odası, hemşire odası gibi destek birimleri yer alıyor. Sınıfların tamamı güney cepheye yerleşirken uyku odaları kuzey cephede konumlanıyor. Sınıf cephelerinde ise çocukların ve yetişkinlerin boylarına göre ayrı yüksekliklerde yerleştirilmiş olan renkli söveli pencereler ve doğal görünümlü kaplama malzemesi kullanıldı. Bu hareketli doku, dış cephenin kimliğini belirlediği gibi çocuk ölçeğine uygun aydınlık mekanlar yaratılmasını sağladı. Koridorlar ile sınıflar arasındaki geçişler ise duvarlar yerine, gün ışığını koridorlara taşıyacak olan camlı mobilya birimleriyle tasarlandı. Duvar işlevini üstlenen bu bölücü mobilya gridinin içine oyuncak çekmeceleri ve oturma birimleri istif edilebiliyor. Koridor tarafından bakıldığında ise ayakkabılık, askılık gibi ihtiyaçlar aynı ünitenin ters tarafında yerleşiyor. Bu hareketler, koridorları eğlenceli ve işlevsel oyun hacimlerine dönüştürüyor.

Dolaşım aksı
Sınıflar arasındaki koridor
Sınıf duvarı olarak tasarlanan mobilya gridi
Koridordan rekreasyon bakış
Yapının giriş mekanı
Şeffaf cephesiyle ve merdiveniyle rekreasyon alanı
Çocukların rampa merdiven altındaki oyun köşeleri
Zemin kat planı
1. kat planı
Vaziyet planı perspektifi

Etiketler: