Özünden Kopmadan

Eskiden ambar olarak kullanılan taş bir yapı; aslına, köyün dokusuna ve yerel malzemelere saygılı bir şekilde planlanan projeyle yeni bir yaşam alanına dönüştürülmüş.

Şarap üretiminin, kültürün ve yerel ekonominin önemli parçalarından biri olduğu Ribeira Sacra bölgesinin özgün mimari dokusu, yeşil ile dengelenen taş yapılardan oluşuyor. Evlere eklemlenen eski şarap imalathaneleri, kilerler ve hayvanlarının tutulduğu barınaklar da bu dokuyu zenginleşiyor. Atıl durumda kalmış bu yapılardan biri de Cubus Taller d’Arquitectura tarafından gerçekleştirilen proje ile yeni bir yaşam alanına dönüşüyor.

fotoğraflar: adrià goula
eski hali / fotoğraf: estel ortega

Proje şekillendirilirken yapının aslına ve köyün dokusuna saygılı olmak temel çıkış noktasını oluşturmuş. Köyde, taş yapılar ve yeşil doku arasında sağlanan denge bozulmak istenmediğinden ilk yapının mevcut duvarları sınır olarak kabul edilmiş. Proje, yerel mimarlığın getirilerini kendi tasarım dili ile birleştirmiş. İlk yapı, iki katlı bir samanlık ile hayvanlar ve şarapların tutulduğu tek katlı bir bölüm olmak üzere iki hacimden meydana geliyormuş. Yapının batı cephesi de geçen yolun yükseltisi ile toprağa gömülü bir şekilde yerleşiyormuş. Proje yapılırken bütün bu fiziksel sınırlara uygun hareket edilmiş. İnşaat sürecinde ilk yapının duvarları ile çatısından alınan malzemeler kullanılmış. Yapıdaki ikinci ana malzeme olarak ise ahşap tercih edilmiş.

Ev için kullanılan “penceresiz” sıfatı ise, aslında yapıda geleneksel anlamda pencere olarak tasarlanan bir açıklığın olmamasından kaynaklanıyor. Köşelerin boşaltılmasıyla oluşturulan veranda ve avlular, yapının dışarıyla olan ilişkisini sağlayan açıklıkları oluşturuyor. Tasarım böylece doğal aydınlatma ve hava dolaşımının yanında manzaraya olan bakışı da sürekli kılıyor.

Etiketler:

Ne düşünüyorsunuz?

0 yorum TARTIŞMAYA KATIL