Paradoksal Mekan

Nesnesi değişen kitap okuma eyleminin mekanını sorgulayan Lexpera Yayınevi, kitapları rafa kaldırıyor.

Dijital çağda yaşanan gelişmeler, yaşamın her alanında ihtiyaç ve kullanım biçimlerini de değiştiriyor. Bu değişim, çevremizi sarmalayan nesnelere, mekanlara ve eylemlere de yeni tanımlar yüklüyor, bilindik anlamlarından farklılaştırıyor.

fotoğraflar: retorikfilm
plan
kesit
kesit
mekan perspektif
iç mekan görünüş
iç mekan görünüş

Bu çağın ruhuyla etkileşimin en büyük yansımalarından biri, nesnesi "kitap" olan "okuma" eylemi üzerinden deneyimleniyor. Geleneksel kütüphane kullanımı romantik kalan kitap, raflardan alınıp koklanan, dokunulan, okunan, bedensel iletişim kurulan bir nesne olmaktan çıkıp sanal ortamdan dijital olarak indirilen, sayfaları ekran yoluyla çevrilerek okunan başka bir nesneye dönüştü. Dijital teknolojilerin evrimi, sadece okuma eylemini değil, yazma ve yayınlama eylemlerini de dönüşüme uğrattı. Artık metinler çizgisel değil. Sanal ortamda, içerisindeki bilgiyi okuyucunun ilgi ve deneyimleriyle dinamik olarak ilişkilendiren medyayla sunuluyor. Yayınevleri de bu bağlamda, değişen sürece uyum sağlamak için zorunlu olarak kitapları ve okuma eylemini yeniden keşfeden yayınlar yaratmayı hedefliyor.

Kitaplar

Nesnenin ve eylemlerin yeniden tanımlanması, mekanın da yeniden tanımlamasını gerektiriyor. Alışık olunmayan ve kurgulanması gereken bir program ihtiyacı kaçınılmaz bir biçimde ortaya çıkıyor. Bu anlamda mekan üretimini deneyimlediğimiz projenin işvereni Lexpera, sorgulama biçimiyle oldukça paralel olarak; uzmanlaştığı alanla ilgili geleneksel işleyişini değiştirecek yeni nesil bilgi sistemi üreten ve dijitalleşme öngören bir kurum.

Program

Mekan için önerilen yeni program çalışmalarını; tasarımcı, marka danışmanı ve yayınevinin karşılıklı tartışmalar ve araştırmaları doğrultusunda biçimlenen üçlü bir katılım modeli çerçevesinde gerçekleştirdik. Tüm bileşenleri içeren bir veriler havuzu oluşturduğumuz bu sürecin ardından, mekanın tasarımı ve kavramsal altyapısı geliştirildi. Kurgulanan yeni programa göre yeniden düzenlenen iç mekan bir paradoks oluşturuyor. Mekanda varlığı öngörülen yeni nesil bilgi sisteminin ve dijital kullanımların gerektirdiği biçimde, eskiden olduğundan çok farklı ve devrimsel bir dönüşüme gidilerek; "tüm kitaplar rafa kaldırıldı". Kitapların raftaki yerlerini aldıkları halde yine de mekanın kalbinde olması ve en büyük öneme sahip nesne konumunu kaybetmemesiyse bahsedilen paradoksu oluşturuyor. Artık mekana gelen kullanıcılar raflardan kitapları alıp karıştıramayacaklar; fakat herkes, mekanın kalbinde bu kitapları hissedecek. Eylem farklı biçimlerde mekanda kendini göstermeye devam edecek.

Esnek Kutu

Mekanın ortasında yer alan konsol ise, mekan içinde çizgisel olarak uzanırken yeni dijital donanımın da omurgasını (arayüz) oluşturuyor. Kullanıcılar, kutu üzerinde yer alan tabletlerden kitaplara ve diğer dijital bilgiye ulaşabilirken taşıyıcısına asılan projeksiyonlar aracılığıyla detaylı tanıtımları da izleyebiliyorlar. Kutu varlığıyla, dijital kullanımın mekandaki temsiliyetini ve yönetimini sağlıyor. Mekandaki diğer her şey çekinik ve ikincil kalıyor.

Etiketler:

Ne düşünüyorsunuz?

0 yorum TARTIŞMAYA KATIL

İlgili İçerikler: