• İç Mimarlık Meslek Alanında Yeni Olasılıklar: Denizsel Mekanlar

    Ö. Osman Demirbaş, İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde üçüncü sınıf proje stüdyosunda alternatif bir tasarım projesi olarak gerçekleştirilen ve son yıllarda özellikle sektörde tasarımcıların katılımıyla başka bir boyut kazanan tekne refit proje sürecini öteki mekanların tasarlanması kavramıyla ele aldı.