İç Öğrenim

HÜLYA ERTAŞ

Nedense ODTÜ’ye ilk gidişim çok geç oldu, 2013’te soğuk bir Nisan günüydü. Kampüsün yarışmayla yapıldığını ve tek bir mimarın elinden çıkma olduğunu biliyordum ama ne fotoğraflarını görmüştüm ne de üzerine iki satır okumuştum. Belki de o nedenle o kadar büyüleyici bir karşılaşma olmuştu benimkisi. Yapıların içeriklerine bağlı olarak zeminle, topoğrafyayla kurdukları binbir çeşit ilişki, alana serpilmeleri, toplaşmaları, kendi aralarında konuşmaları... Hep Çinicilerin mimarlık fakültesini ayrı bir özenle tasarladığı söylenir, Cemal’in bu fotoğrafı da oradan. Yapının kendisi birçok dersi aynı anda veriyor: detay, simetri/asimetri ilişkisi, oran/orantı, malzeme birlikteliği, ölçek, boşluk/doluluk.

ODTÜ, cemal emden
fotoğraf: cemal emden

Etiketler:

İlgili İçerikler: