Katmanlar Halinde

Buzzo Spinelli Architecture tarafından tasarlanan balıkçı barınağı, kamusal nitelikler kazanarak hem işlevsel hem de mekansal olarak geniş bir ölçekte yerleştiği kasabanın hayatına dahil oluyor. Tasarımdaki basit kararlar yapının sırtını verdiği kayaçtan ve bölgenin kimliğinden referanslar taşıyor.

İlk olarak sadece bir balıkçı tesisi olarak planlanan proje için, yere dair yapılan analizler, bölgenin tarihi kimliği ve belediyenin ihtiyaçları doğrultusunda ticari ve kamusal alanların da dahil olduğu yeni bir program oluşturulmuş. Balıkçılar için 20 atölyeye (depolama ve çalışma alanları) ek olarak bir ofis, satış alanı, atık alanı ve buz odası bulunan projede, aynı zamanda bir sivil bir deniz hareketi olan SNSM (Fransız Deniz Kurtarma Birliği) için bir ofis ile halka açık bir toplanma salonu da yer alıyor. Mimarlık ofisi ile belediyenin iştiraki sonucunda son haline ulaşan yapı, yalnızca bir tesis olmanın ötesine geçiyor ve Bonifacio yaşamına malzeme ve peyzaj öğeleriyle yeni bir soluk getiriyor.

Zemin kat planı
1. kat planı

Projenin yerleştiği beldenin adı, L'OrtuDuzzi, yerel dilde “tatlı suların aktığı bahçe” anlamına geliyor ve seçilen konum balıkçıların şehrin hikayesini taşımaya devam edebilmesini amaçlıyor. Kireçtaşı kayalık bir yamacın bitimine, bir düzlük arayışı içinde yerleşen proje limana eklemlenerek Bonifacio’nun denize ait olduğunu hatırlatmak istiyor. Tasarım yamaç boyunca ve kayalık yüzeyleri de içine katarak şekilleniyor, mimari olduğu kadar kentsel bir müdahale yaratıyor. Tasarlanmış açık alanlar ve yapılar geniş bir kordon ile birbirine bağlanıyor ve balıkçıların ağları tamir etmek ve satış yapmak gibi günlük işleri kıyıdaki yaşamı tanımlamaya başlıyor.

Kayalık peyzajın güzelliği ile çevrelenen alanda, mimarinin de bu dil ile uyum içinde olması amaçlanmış. Dökme beton yüzeyler ile ahşap güneş kırıcıların yatayda bıraktığı izler, yapı ile sırtını verdiği kireçtaşı tabakalar arasındaki görsel bağı kurabilmek için tercih edilmiş. Güneş kırıcıların ahşap dokusu görüntüyü hareketlendirirken aynı zamanda da bir iskele görüntüsünü hafızada canlandırıyor. 1. katta oluşturulan teras ise endemik bitkilerle zenginleşen bir seyir alanı olarak tasarlanmış.

Etiketler:

Ne düşünüyorsunuz?

0 yorum TARTIŞMAYA KATIL