Barınak

Şehrin dışında ya da şehir içindeki boş arazilerin park olarak dönüşümü sonrası altyapısıyla birlikte kurulmuş ve inşa edilmiş bir şehir parkı olarak sunulan ekolojik parkın savaşlar, göçler, hastalıklar ya da doğal afetler sonucunda oluşan koşullar doğrultusunda ihtiyaca göre, altyapısı hazır barınaklardan meydana gelen geçici bir yerleşim alanına dönüştürülmesi öngörülüyor. Altı kişilik barınakların her biri için sert zemin teras ve mikro tarım için hücreler bulunuyor. Barınağın hafif çelik strüktürlü, kumaş-beton malzemesi ve ETFE membran kullanımı ağırlıklı üretilmesi planlanıyor. Geometrik yapısı ve altıgen tabanı kurulum ve kullanım avantajlarına imkan sağlıyor. Ekopark projesi, kendi içinde sürdürülebilir ve kendine yetecek enerjiyi üretebilir biçimde tasarlandı. Plan organizasyonu itibariyle, dış çerçevede permakültür ve tarım alanlarıyla birlikte rüzgar, güneş ve/veya atıklardan enerji üretecek sistemlerin kurulacağı alanları içeriyor, yağmur suyunun toplanması, dağıtılması ve su arıtma sistemlerinin kurulumuna imkan verecek alanları barındırıyor. Aynı zamanda, rekreasyon alanları, sosyal alanlar, eğitim, sağlık ve çalışma merkezlerini ve konutları da içeren bir sosyal yapıyı sağlamayı amaçlıyor.

Etiketler:

İlgili İçerikler: