Ritmik Vurgu

Cephesindeki şeffaf dil ile çevresiyle iletişim kuran yapı, iç avlusu aracılığıyla da kütle içi ilişkileri kuvvetlendiriyor. İç ve dış çeperlerle mekan kurgusunu zenginleştiren proje, kütle algısı ve cam malzemesine sade bir vurgu yapıyor.

Yapı, İstanbul-Kocaeli yolu üzerinde, İstanbul yönünden gelindiğinde henüz yoğun sanayi yerleşkeleriyle karşılaşılmayan, kırsal karakterini sürdüren bir bölgede yer alıyor. Kütlenin alana yerleşimine yol ile ilişki, yoğunluk, topografya ve yükseklik bilgileri gibi mevcut veriler doğrultusunda karar verildi. Doğu-batı yönünde inen eğim kullanılarak; yol tarafının da bulunduğu doğu yönünden çatı katı ile algılanan yapı, batı yönünden yeşil alana açılan bir kurguyla alana yerleşiyor. Bu karar ve sade bir tasarım anlayışıyla mekanlaştırılan avlu, yapının tasarımının kurucu öğeleri. Kütlenin hacimsel kalınlığını azaltan avlu, ışıkla ilişkisini de kuvvetlendiriyor. Dış çepere yerleştirilen çift katlı, yüksek hacimli mekanlar ise dolaşımın galeri çevresinde çözülmesine imkan veriyor. Böylece cephedeki malzeme kullanımıyla da mimari dili belirginleşen yapının, kütlesi içinde de şeffaf, bütünlüklü ve dolaşımın tek bir ring üzerinden sağlandığı bir kurgu oluşturuldu.

fotoğraflar: cemal emden
vaziyet planı
zemin kat planı
giriş kat planı
1. kat planı
çatı kat planı
kesitler

Giriş, zemin, birinci kat ve çatı katı olmak üzere toplam 6.500 m2’lik kapalı alana sahip olan yapının giriş ve zemin katlarında laboratuvar ve ofisler, birinci katında yönetim ofisleri ve kütüphane yer alıyor. Çatı katı ise, teknik hacimleri barındırmasının yanı sıra yeşil bir dinlenme alanı olarak kullanılıyor. Eğim sayesinde giriş katının batı cephesinden araziye yüz veren yapı kullanıcılarını, iki kat yüksekliğindeki giriş holü ve avlu ile karşılıyor. Bu kattaki servis mekanlarının güney çepere yerleşmesiyle, yemekhane gibi sosyal alanların avluyla ilişki kurması sağlanıyor. Zemin katta ise dış çeperde iki kat yüksekliğinde ofis, laboratuvar ve çalışma mekanları, avluya bakan iç çeperde ise toplantı mekanları ile yönetici ofisleri bulunuyor. Avluya bakan iç çeperinde kütüphane ve başkanlık birimlerinin yer aldığı birinci katta dolaşım çevresi, zemin katı gören galeri boşlukları ve şeffaf bölücülerle birlikte tasarlandı. Yani yapının yaşamsal kurgusu, tüm yerleşim kararlarıyla zenginleştirilmeye çalışıldı. Yapının çevre dostu karakterinin en belirgin göstergesi çatısı; içinde bulunduğu kırsalın doğal ortamıyla uyum sağlayacak şekilde yeşil olarak tasarlandı. Bu yeşil kurgu doğrultusunda çatıda, su öğesi ve yer yer yükselerek ağaç yetişmesine olanak verecek toprak katmanları da bulunuyor. LEED sertifikasına da aday olan yapının teknik hacminin çatısında yer alan fotovoltaik paneller de enerji verimliliği temasını güçlendirdi.

Cam üreticisi bir firmanın Ar-Ge yapısı olan yapının cephesinde, kütle yerleşim ve organizasyonundaki sade tasarım anlayışı yine kendini gösteriyor. Zemin ve birinci kat cam ve cam güneş kırıcılarla çevrelenirken giriş katında ise cama, metal kaplama eşlik ediyor. Basit bir yaklaşımla, cam güneş kırıcılarla hareketlendirilen yapının giriş katı ve diğer katların cephe yaklaşımı, kütlesel ölçeğin algısına ve malzeme kullanımına böylece vurgu yapıyor. Kullanıma açıldığı günden beri, yaşamsal ve yeşil kurgusu ile kullanıcıları için rahat bir ortam sağlayan yapının yeşil ve açık alanlarının kullanımı, kapalı alanların kullanımı kadar aktif bir şekilde sürüyor ve üretim için gerekli verimli ortamı tasarım kararlarının da ekseninde oluşturuyor.

Etiketler:

Ne düşünüyorsunuz?

0 yorum TARTIŞMAYA KATIL