2017 Yılında XXI'de En Çok Okunan Yazılar

2017 yılında web sitemizde yayınlanan ve en çok okunan ilk 10 yazıyı derledik. Yazıları aşağıdan inceleyebilir ve bağlantılar üzerinden okuyabilirsiniz.

1- Gelin Evi Yahut Hiperritüeller Devri / Avşar Gürpınar

"Gelin Evi, aynı 'ilksel çorba' gibi, içerisinde onlarca farklı malzeme barındıran bir tür beşeri laboratuvardır diyebiliriz. İçindekilere, toplumun bir kesiminin nasıl işlediğine dair sosyolojik bir açıdan bakılabilir. Daha ötesi, burada gösterilen-gösterişlenen, açıklanan ve yorumlanan her tür nesne, olay ve kavram da aslında farklı tasarım disiplinlerine referans verir. Dantel ya da örgü işleri ürün tasarımı ve zanaat, davetiyeler ve albümler grafik tasarım, mobilya ve mekansal öğeler ürün tasarımı ve iç mimarlık, kına, düğün ve diğer ritüeller ise kültürel çalışmalar ve/veya deneyim tasarımı bağlamında ufuk açıcı olabilir."

2- “Mimarlar Neden Hala Çiziyor?”: 21. Yüzyılda El Çizimi Üzerine Notlar / Deniz Balık

"Mimari çizim ya da rölöve, yalnızca kültürü ve tarihi açığa çıkarmaz; aynı zamanda mimarın düşlediği yaşantıyı yansıtır, bir düşüncenin eleştirisini yapar ya da söylem oluşturur. Archigram’ın kurucularından İngiliz mimar Peter Cook, çizilen mimarlığın inşa edilene göre daha saf ve yoğun olduğunu, çünkü mimari çizimde, çevresel koşulların malzemeye etkisi gibi değişkenlerin yer almadığını söyler."

3- Yeni AKM: Devlet İçindeki İzdivacın Temsil Sahnesi Mi? / Korhan Gümüş

"Şimdiki projede hem restoranlar var hem de özelleştirme riski... Bir de daha kötüsü bürokrasinin keyfi yönetimine terk edilmesi... Bunları engellemek, AKM'yi tekrar şehre kazandırmak için bir mimarın çabası yetmez. On sene önce, tarafların birlikte durdurdukları proje, şehrin on sene AKM gibi başat bir sanat yapısından mahrum kalmasına yol açtı. Böylece güçlerini ispatladıklarını gösterdiler ama şehir kaybetti."

4- Modernlikten Neden Nefret Ediyorlar? / Korhan Gümüş

"Doğrusunu söylemem gerekirse Büyükada’nın bu eşsiz mimarlık eserini imha edenlerin benim açımdan bir sanat eserini yok edenlerden hiçbir farkları yok. Enkazı gördüğümde içimden geçen şu oldu: Bu haltı edenler farkında değiller. Adalar’da kültürel miras diye tescil edilen yapıları resimlerle, heykellerle karşılaştırırsak, onlar Paris'teki bir bitpazarında satılan sıradan resimler gibiler. Motola Evi gibi eserler ise ancak müzelerde. Onların değerleri parayla ölçülemiyor çünkü bu tür eserler taklit değil, bir zeka ürünü."

5- Kadın Mimar Olmak / Ayça Vural Cutts

“Bir araya gelerek, konulara yapıcı yaklaşarak toplumu ve mimarlık sektörünü eşitliğe dayalı bir düzen olarak kurmalıyız. Bu çözüm arayışı, mimari büro ve müteahhit firmalardaki yöneticilerin ve şantiyelerdeki kadın-erkek sayısının eşit olduğu zamana kadar devam etmeli. Erkeklerin feminist olmaktan gurur duyduğu gün, mimarinin de üretkenliği artacak ve topluma sosyal denge gelecektir.”

6- Taksim Örneği Üzerinden Mekanın İşaretsizleştirilmesi Ve Siyasetteki Temsil Biçimleri / Korhan Gümüş

“İktidarı düz bir mantıkla okumak yerine zannedersem mekanla kurduğu asimetriyi ve bunun etkilerinin siyasete nasıl yansıdığı ve alternatiflerinin neler olduğu üzerinde etraflıca düşünmek gerekiyor. Bugün hayatı zenginleştirecek, eşitsizlik üretmeyecek bir siyasal alternatifin geliştirilmesi için bu müstesna alanı yeniden (ve yeniden) tartışmakta fayda var.”

7- Galataport: Sıfıra Sıfır / Dosya

“İstanbul, denizi yaşamayan bir kenttir, denizi metropoliten alanın içinde kalır o kadar, sadece resmini çekeriz.”
Tavit Köletavitoğlu

8- Katılımcı Mimarlık: İmkanlar ve Tuzaklar / Dosya

“Katılım mekanizmalarının içindeki iktidar ilişkileri, katılımı sadece mekanizma olarak ortaya koyduğun zaman, onun demokratik olabileceğini garanti etmiyor.”
Bengi Akbulut

9- Katılımcı Tasarım: Nasıl ve Kim İçin? / Evren Uzer

lucien kroll

“Katılımcı süreçlere yönelik eleştirel yaklaşımlarda uygulamadan alınan deneyime paralel olarak, azınlık hakları, LGBTİ hakları, çevresel adalet, anti-ırkçılık ve göçmen haklarının temsili konusunda pazarlığa tabi olmayan koşulların oluşturulması mecburiyetine dair yeterli kanıtımız var. Bunun yanı sıra, katılımcı sürecin kendi strüktürü de sınıf, cinsiyet, etnisite, yeterlilik ve yetersizlikten bağımsız olarak eşit mevkilenmeyi sağlamalı ve süreç boyunca paydaşlarla birlikte kolektif olarak bu müzakere biçimleri geliştirilmeli.”

10- Peyzaj ve Mimarlığı Üzerine Derlemeler / Meltem Erdem Kaya

“Peyzaj dosyası; peyzajın sözlerini, renklerini, politikalarını, temsilini, kamusallığını, ekolojisini, izlerini, altyapısını, üretimini, yerelliğini ve sanatını farkı donanımlara sahip yazarların perspektifinden okuyuculara sunmayı hedefliyor.”

Ne düşünüyorsunuz?

0 yorum TARTIŞMAYA KATIL